loading
  • slidebg1

  • slidebg1

  • slidebg1
  • slidebg1

توانمندی های ما

آنچه جزء ماموریت های هسا می باشد.
مراکز آموزشی
مجموعه هتل های هسا

صنایـع هســا

مجموعه صنایع تولیدی هواپیما سازی ایران
صنعت سهم
صنعت ساخت هواپیمای مسافر بری
مرکز آزمایشگاها
ارائه خدمات فنی و مهندسی آزمایشگاهی
صنعت سما
ساخت محصولات اثر سطحي و هواگردهاي آب نشين
مهندسی ساختمان وتاسیسات
راه انداری سیستم های تصفیه پسابهای صنعتی
صنعت فراساخت
طراحي و ساخت قطعات و اقلام هوايي و صنعتي
مرکز نگهداری و تعمیرات هواپیما (پنتا)
خدمات فنی و مهندسی و نگهداری و تعمیرات هواپیما

آخرین خبر ها

بخوانید و آگاه باشید .....

بارزترین محصولات ما

تولید این محصولات ماموریت اصلی شرکت هسا می باشد

مستندات آموزشی

فیلم ، عکس ، متن
مجله بین المللی پرواز در این مجله آخرین تکنولوژی صنعت هوایی ،بروزترین پرنده ها را خواهید خواند
  • داده ای یافت نشد.
  • داده ای یافت نشد.